Skip to main content

Economie Generală și Comunicare Economică


Specializarea E.G.C.E. se distinge dintre toate specializările facultăţii ca fiind singura de economics (toate celelalte fiind axate îndeosebi pe latura de business): adică pregătirea studenților este orientată în primul rând pe cunoașterea economică cu arie largă și oferă cultura de specialitate (economică) cea mai profundă (și nu doar pe anumite abilități specifice unui domeniu strict specializat de business).

Această abordare mai cuprinzătoare prezintă avantajul de a crea fundamentul pentru asimilarea temeinică de cunoștințe aplicative la nivel micro şi macroeconomic privind economia românească în context european şi internaţional.

Competenţele profesionale, dar şi cele transversale pe care le furnizează acest program de licenţă sunt obţinute atât în cadrul activităţilor didactice specifice, cât şi prin implicarea studenţilor în activități/proiecte extracurriculare, precum:

 • stagii de internship la partenerii FEAA din mediul de afaceri (firme multinaţionale, bănci, etc) şi la instituţiile publice (Direcţia de Statistică, Agenţiile de Dezvoltare Regională, primării, prefecturi);
 • stagii de practică în Studioul Multimedia din facultate (sala D12);
 • stagii de practică pedagogică în instituţiile de învăţământ preuniversitar;
 • stagii în străinătate în cadrul programului ERASMUS;
 • acţiuni de voluntariat FEAA;
 • activităţi în cadrul Clubului de Economie.

La finalizarea programului de studiu EGCE, absolventul va putea analiza, interpreta şi evalua critic-constructiv măsurile, programele şi politicile pentru entităţi economice de diferite niveluri (întreprindere, unitate administrativ-teritorială, economie națională, euro-regiune, Comunitate economică europeană), precum şi pentru instituţii de învăţământ.

Astfel, absolventul specializării ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ:

 • poate îndeplini funcţia de Economist, Consultant/Analist pe probleme microeconomice, precum şi macroeconomice, Consilier la diferite niveluri de decizie, Cadru didactic pentru discipline economice (nivel preuniversitar şi universitar);
 • poate construi şi evalua metode şi indicatori pentru fundamentarea proiectelor de cercetare aplicată, inclusiv proiecte europene, prin realizarea de analize economice complexe, îndeplinind cu succes funcţia de Cercetător economist, Consultant în managementul proiectelor economice sau de Asistent economist în Economie generală şi Economie europeană;
 • va deţine abilităţi didactice, de predare şi comunicare, utile pentru învăţământ, pentru compartimentele de resurse umane etc., graţie unei capacităţi sporite de comunicare şi de colaborare interdisciplinară cu diverşi specialişti, precum şi a orizontului mai larg oferit de cunoştinţele de Economie Generală (Consilier în administraţie publică; Funcţionar economic; Realizator emisiuni radio-TV; Redactor; Secretar redacție (studii superioare); Redactor/ prezentator de televiziune; ),etc.

Evenimente desfășurate în cadrul specializării

Zilele Porților Deschise
Zilele Porților Deschise

Studenții noștri participă activ, în fiecare an, alături de cadrele didactice, la buna desfășurare a evenimentului Zilele Porților Deschise.

Conferința Națională „Teorie, realităţi şi perspective economice în Uniunea Europeană
Conferința Națională „Teorie, realităţi şi perspective economice în Uniunea Europeană
În anul 2010 în cadrul specializării Economie Generală și Comunicare Economică s-a desfășurat Conferința Națională „Teorie, realităţi şi perspective economice în Uniunea Europeană”, 7-8 mai 2010, la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timişoara.
Săptămâna Altfel
Săptămâna Altfel

Studenții noștri se implică cu drag de prezentarea din cadrul „Săptămâna Altfel”, organizată în cadrul FEAA. Studenţii Clubului de Economie au încercat să le insufle elevilor din liceele judeţelor Timiş, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Mehedinţi, Gorj plăcerea de a înţelege ştiinţa economică prin diferite activităţi şi jocuri.

Conferința Națională „Economia României şi Educaţia Economică”
Conferința Națională „Economia României şi Educaţia Economică”
În anul 2013 s-a desfășurat Conferința Națională „Economia României şi Educaţia Economică”, Conferinţă a fost organizată de Departamentul de Economie şi Modelare Economică şi de Clubul de Economie din cadrul FEAA, cu prilejul aniversării „ Zilei Economistului”. Aceasta a avut loc în data de 21 noiembrie 2013, la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timişoara.
Conferinţa internațională ”Pays du Groupe Vysegrad” (PGV)
Conferinţa internațională ”Pays du Groupe Vysegrad” (PGV)
În anul 2013 în Timișoara s-a organizat Conferinţa internațională ”Pays du Groupe Vysegrad” (PGV), conferinţă organizată în data de 11-13 septembrie 2014, la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timişoara, în cadrul Departamentului de Economie și Modelare Economică și a specializării Economie Generală și Comunicare Economică.

Clubul de Economie

Clubul de Economie al specializării Economie Generală și Comunicare Economică funcționează în cadrul Departamentului de Economie și Modelare Economică al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor. A fost înființat în anul 2000 prin inițiativa studenților și a cadrelor didactice din cadrul specializării Economie Generală și Comunicare Economică.

În cadrul clubului se desfășoară atât activități de voluntariat cât și activități cu caracter științific (pregătiri pentru Olimpiadele Studențești, Organizarea Zilelor Porților Deschise).

Întâlnirile din cadrul clubului îşi propun să găsească răspuns la întrebări, precum:

 • Ştim să ne folosim timpul?
 • Cum ne pregătim pentru seminar?
 • Știm să învățăm pentru examen?
 • Cum elaborăm un referat pentru seminar?
 • Ce înseamnă o lucrare de cercetare ştiinţifică?
 • Cum redactăm lucrarea de licenţă?...

... dar şi la altele, pe care aşteptăm să le formulați!