Skip to main content

Admitere la FEAA Timișoara

Noi căutăm studenți cu gânduri mari. Tu ce cauți?


PASUL 1 | ÎNSCRIEREA

Click pe butonul ”Depunere online a dosarului de admitere” apoi creează-ți cont pe platformă și înscrie-te până în 17 iulie, ora 12.00. Poți consulta toate specializările noastre de licență aici.

 

PASUL 2 | CERTIFICAREA CONFORM CU ORIGINALUL

După depunerea online a dosarului pe platforma de admitere, trebuie să faci certificarea documentelor conform cu originalul. Dacă nu îți certifici documentele nu vei intra în clasament.

 • La sediul Universității de Vest (Blvd. Vasile Pârvan nr.4) sau în centrele județene de admitere organizate de UVT 
PASUL 3 | TESTUL DE ADMITERE

După ce ai depus dosarul online va trebui să te prezinți la proba de admitere.

 • 19 iulie , ora 9:00 - Test de admitere
 • 19 iulie, ora 14.00 - Test competențe lingvistice (acest test se susține doar de către candidații care au ales specializări cu predare în limbă străină).
PASUL 4 | CONFIRMAREA LOCULUI

Aștepti afișarea clasamentului final de admitere (24 iulie, ora 22.00) apoi îți confirmi locul plătind taxa de înmatriculare din contul tău de candidat.

 • 23 – 26 iulie, ora 10.00
 • 26 – 27 iulie, ora 14.00
 • 10 – 14 septembrie, ora 12.00

Calendar admitere 2024


 • până în 17 iulie, ora 12.00
  până în 5 septembrie, ora 16.00

  Înscriere online pe platforma de admitere a UVT

 • 18 iulie, ora 16.00
  6 septembrie, ora 18.00

  Afișarea listelor cu candidații înscriși

 • 19 iulie, ora 9.00
  9 septembrie, ora 10.00

  Test de admitere
  se va susține de către toți candidații înscriși, excepție fac "Candidații români de pretutindeni"

 • 19 iulie, ora 14.00
  9 septembrie, ora 16.00

  ! Test online competențe lingvistice
  se va susține doar de către candidaţii la specializările în limbi străine

  Deţinerea unor diplome/certificate recunoscute internaţional, precum:
  CAE – Cambridge Certificate in Advanced English,
  IELTS – International English Language Testing System,
  TOEFL – Test of English as a Foreign Language
  DALF – Diplome Approfondi de la Langue Française
  Deutsches Sprachdiplom. Zweite Stufe
  Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1
  Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
  Test DaF
  telc Deutsch B2, telc Deutsch C1
  ÖSD Zertifikat B2, C1, C2
  echivalează cu susţinerea şi promovarea testului de competențe lingvistice pentru candidaţii înscriși la programe de studii în limbi străine. Candidaţii proveniţi din ţări cu limba oficială engleză, germană sau franceză sau cei care au urmat un liceu cu limba de predare engleză, germană sau franceză sunt consideraţi promovaţi la admitere pentru specializare în limba respectivă. Candidaţii declaraţi nepromovaţi rămân înscrişi pentru concursul de admitere la specializările în limba română.

 • 22 iulie, ora 16.00
  9 septembrie, ora 16.00

  Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul

 • 23 iulie, ora 16.00
  10 septembrie, ora 20.00

  Afișarea rezultatelor cu candidații admiși

 • 23 iulie, ora 16.00 – 24 iulie ora 16.00

  10 septembrie ora 18.00 - 11 septembrie ora 20.00

  Depunerea contestațiilor (online la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 • 24 iulie, ora 22.00
  11 septembrie, ora 22.00

  Afișarea rezultatelor finale cu candidații admiși

 • 23 – 26 iulie, ora 10.00
  26 – 27 iulie, ora 14.00
  10 – 14 septembrie, ora 12.00

  Înmatriculări online prima etapă
  Înmatriculări online a doua etapă
  Înmatriculări online sesiunea septembrie

 • 26 iulie, ora 21.00
  27 iulie, ora 18.00
  14 septembrie, ora 22.00

  Afișarea rezultatelor cu candidații înmatriculați în urma primei etape de confirmări
  Afișarea rezultatelor cu candidații înmatriculați
  în urma celei de-a doua etape de confirmări
  Afișarea rezultatelor finale cu candidații înmatriculați
  sesiunea septembrie

Documente înscriere


 1. Cartea de identitate sau paşaportul
 2. Certificatul de naştere
 3. Certificat de căsătoriedacă este cazul
 4. Diploma de bacalaureat sau alt act echivalent al acesteia; Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2021-2022 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2022, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 6. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii – dacă este cazul.

           

IMPORTANT:

Documentele candidaților necesare pentru procesul de admitere vor fi încărcate de către aceștia pe platforma de admitere până la termenul limită pentru înscriere.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în original sau în copie legalizată, până inclusiv în ziua susținerii probei de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini prevederile prezentului alineat nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Cum se calculează media de admitere?

(1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență organizate de UVT nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase), cu condiția ca niciuna dintre notele obținute la probele de concurs să nu fie mai mică decât 5,00 (cinci).

(2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:

MA = (0,7 x M1 + 0,3 x M2) + Bonus olimpiadă sau Bonus concurs național FEAA ECONOMICA RIPENSIS
unde:
MA = media generală de admitere;
M1 = media generală de bacalaureat;
M2 = nota obținută la testul de admitere.

Bonusul olimpiadă (1 punct) se acordă tuturor participanților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic organizate în clasele IX-XII, fără a se depăși MA = 10. Bonusul aferent concursului național de cunoștințe pentru elevi „FEAA ECONOMICA RIPENSIS” (1 punct) organizat de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor în anul 2024 se acordă participanților la orice secțiune a concursului care au obținut o notă mai mare sau egală cu 8 (opt), fără a se depăși MA = 10. Se acordă un singur punct bonus la media de admitere (fără a depăși MA = 10), indiferent de numărul de participări ale candidaților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic și/sau la concursul național de cunoștințe pentru elevi „FEAA ECONOMICA RIPENSIS”.

(3) Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.

(4) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la concursul de admitere sunt valabile pentru stabilirea ierarhizării doar în cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, conform prezentului regulament.

(5) Ierarhizarea rezultată în urma concursului de admitere va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați eligibili, pentru fiecare program de studii universitare de licență.
Departajarea în caz de egalitate se face după următoarele criterii, în ordine:
1. nota M1;
2. nota M2.

(6) Media generală de admitere pentru candidații români de pretutindeni se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:

MA = M1 + Bonus olimpiadă sau Bonus concurs național FEAA ECONOMICA RIPENSIS
unde:
MA = media generală de admitere;
M1 = media generală de bacalaureat.

Bonusul olimpiadă (1 punct) se acordă tuturor participanților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic organizate în clasele IX-XII, fără a se depăși MA = 10. Bonusul aferent concursului național de cunoștințe pentru elevi „FEAA ECONOMICA RIPENSIS” (1 punct) organizat de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor în anul 2024 se acordă participanților la orice secțiune a concursului care au obținut o notă mai mare sau egală cu 8(opt), fără a se depăși MA = 10. Se acordă un singur punct bonus la media de admitere (fără a depăși MA = 10), indiferent de numărul de participări ale candidaților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic și/sau la concursul național de cunoștințe pentru elevi „FEAA ECONOMICA RIPENSIS”.

Departajarea în caz de egalitate se face după următoarele criterii, în ordine:

1. Notele la probele examenului de bacalaureat, echivalate similar, în funcție de relevanța disciplinelor/probelor de examen pentru domeniul/programul de studii universitare pentru care aceștia candidează stabilită de comisia de admitere de la nivelul FEAA.
2. Media anilor de liceu.

Unde și cum mă cazez?

Conform regulamentului de cazare în căminele UVT solicitarea locului de cazare se realizează prin bifarea acestei opțiuni pe fișa de înscriere online, la admitere.
Persoanele care solicită cazare și se încadrează în caz social trebuie să depună, odată cu dosarul de admitere, documentele justificative 

Căminele alocate studenților din anul 1 sunt C15 și C17.


Programe de studiu în limbi de circulație internațională

Ești la un pas distanță de viitorul tău. Ce zici? Ne vedem la cursuri în toamnă!