Skip to main content

Admitere Masterat la FEAA Timișoara

Angajamentele noastre pentru viitor vizează creșterea calității proceselor de învățare și de cercetare, internaționalizarea activităților prin crearea de parteneriate cu principalii actori ai învățământului economic european și mondial.

Încurajarea cercetărilor colaborative ale căror rezultate să fie vizibile în cele mai prestigioase medii de cercetare și, nu în ultimul rând, o deschidere cât mai mare spre societate, spre mediul de afaceri, care să certifice calitatea proceselor academice și impactul cercetării științifice.

Calendar admitere Masterat 2024


Sesiunea iulie

 • până în 17 iulie, ora 14.00,
  până în 9 septembrie, ora 14.00

  ÎNSCRIERE ONLINE pe platforma de admitere a UVT

 • 18 iulie, ora 17.00
  9 septembrie, ora 20.00

  Afișarea listelor cu candidații înscriși

 • 19-22 iulie
  10 septembrie

  Test admitere - online / Test competențe lingvistice candidați programe master în limbi străine

  Deţinerea unor diplome/certificate recunoscute internaţional, precum:
  CAE – Cambridge Certificate in Advanced English,
  IELTS – International English Language Testing System,
  TOEFL– Test of English as a Foreign Language
  DALF – Diplome Approfondi de la Langue Française
  Deutsches Sprachdiplom. Zweite Stufe
  Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1
  Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
  Test DaF
  telc Deutsch B2, telc Deutsch C1
  ÖSD Zertifikat B2, C1, C2
  echivalează cu susţinerea şi promovarea testului de competențe lingvistice pentru candidaţii înscriși la programe de studii în limbi străine. Candidaţii proveniţi din ţări cu limba oficială engleză, germană sau franceză sau cei care au urmat un liceu cu limba de predare engleză, germană sau franceză sunt consideraţi promovaţi la admitere pentru specializare în limba respectivă. Candidaţii declaraţi nepromovaţi rămân înscrişi pentru concursul de admitere la specializările în limba română.

 • 22 iulie, ora 16.00
  10 septembrie, ora 16.00

  Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul

 • 23 iulie, ora 16.00
  11 septembrie, ora 21.00

  Afișarea rezultatelor cu candidații admiși 

 • 23 iulie, ora 16:00 – 24 iulie, ora 16:00
  11 septembrie, ora 21.00 – 12 septembrie, ora 21.00

  DEPUNEREA EVENTUALELOR CONTESTAŢII (online la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 • 24 iulie, ora 23:00
  12 septembrie, ora 22.00

  Afișarea rezultatelor finale cu candidații admiși

 • 23 – 26 iulie, ora 12:00
  27 iulie, ora 15:00
  11 – 14 septembrie, ora 14.00

  Confirmare locuri

 • 26 iulie, ora 23:00
  27 iulie, ora 19:00
  14 septembrie ora 23.00

  Afișarea rezultatelor finale cu candidații înmatriculați

 • până în 17 iulie, ora 14.00,
  până în 9 septembrie, ora 14.00

  ÎNSCRIERE ONLINE pe platforma de admitere a UVT

 • 18 iulie, ora 17.00
  9 septembrie, ora 20.00

  Afișarea listelor cu candidații înscriși

 • 19-22 iulie
  10 septembrie

  Test admitere - online / Test competențe lingvistice candidați programe master în limbi străine

  Deţinerea unor diplome/certificate recunoscute internaţional, precum:
  CAE – Cambridge Certificate in Advanced English,
  IELTS – International English Language Testing System,
  TOEFL– Test of English as a Foreign Language
  DALF – Diplome Approfondi de la Langue Française
  Deutsches Sprachdiplom. Zweite Stufe
  Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1
  Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
  Test DaF
  telc Deutsch B2, telc Deutsch C1
  ÖSD Zertifikat B2, C1, C2
  echivalează cu susţinerea şi promovarea testului de competențe lingvistice pentru candidaţii înscriși la programe de studii în limbi străine. Candidaţii proveniţi din ţări cu limba oficială engleză, germană sau franceză sau cei care au urmat un liceu cu limba de predare engleză, germană sau franceză sunt consideraţi promovaţi la admitere pentru specializare în limba respectivă. Candidaţii declaraţi nepromovaţi rămân înscrişi pentru concursul de admitere la specializările în limba română.

 • 22 iulie, ora 16.00
  10 septembrie, ora 16.00

  Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul

 • 23 iulie, ora 16.00
  11 septembrie, ora 21.00

  Afișarea rezultatelor cu candidații admiși 

 • 23 iulie, ora 16:00 – 24 iulie, ora 16:00
  11 septembrie, ora 21.00 – 12 septembrie, ora 21.00

  DEPUNEREA EVENTUALELOR CONTESTAŢII (online la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 • 24 iulie, ora 23:00
  12 septembrie, ora 22.00

  Afișarea rezultatelor finale cu candidații admiși

 • 23 – 26 iulie, ora 12:00
  27 iulie, ora 15:00
  11 – 14 septembrie, ora 14.00

  Confirmare locuri

 • 26 iulie, ora 23:00
  27 iulie, ora 19:00
  14 septembrie ora 23.00

  Afișarea rezultatelor finale cu candidații înmatriculați

Calendar admitere Masterat

Documente de înscriere

 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat;
 5. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta, sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență, pentru candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență în anul curent; absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent nu trebuie să încarce adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență pe platforma de admitere în vederea înscrierii pentru studii universitare de masterat în același an, rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență fiind preluate în dosarul candidatului direct de comisiile de admitere ale facultăților UVT;
 6. Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă parțială;
 7. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 8. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

 (2) Candidații cetățeni români sau proveniți din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană care au efectuat studiile liceale în afara României trebuie să prezinte, suplimentar documentelor de mai sus, și documentul de echivalare/recunoaștere a studiilor eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED). Documentele necesare și procedura pentru echivalarea studiilor efectuate în afara României sunt menționate în Anexa 2 a prezentului regulament.

(3) Pentru admiterea la programele de studii universitare de masterat cu predare în limba română, cetățenii străini care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de instituții abilitate de Ministerul Educației.

(4) Documentele necesare pentru candidații care aplică pentru locuri destinate cetățenilor români de pretutindeni[1] sunt menționate în Anexa 3 a prezentului regulament.

(5) Candidații eligibili pentru a fi scutiți de taxa de înscriere, conform articolului 20 al prezentului regulament, vor încărca pe platforma de admitere și documentele justificative pentru categoria în care se încadrează.

(6) Pentru programele de studii cu predare într-o limbă de circulație internațională, candidații pot încărca documente justificative pentru a atesta cunoașterea limbii de predare, fiind relevante numai acele documente care atestă cunoașterea limbii respective de nivel minimum B2.

[1] Români de pretutindeni = persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit, precum și românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate (care nu dețin carte de identitate românească).

Informații importante


Cum se calculează media de admitere

(1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de masterat organizate de UVT nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase).

(2) Media generală de admitere pentru candidații declarați ADMIŞI în urma testului de admitere  derulat online se va calcula astfel:

MA = 0,65 x ML + 0,35 x PS + 0,20 (stimulent de excelență)

unde:

MA = media generală de admitere;

ML = media de la examenul de licență;

PS  =  punctajul specializării absolvite, conform opțiunilor coordonatorilor de programe (Anexa 1);

(3) Stimulentul de excelență se acordă (fără ca MA să poată depăși 10) pentru premii obținute la olimpiadele AFER naționale sau la competiții/ concursuri studențești naționale și internaționale (inclusiv concursul de comunicări științifice studențești FEAA), dar și pentru articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale sau în volumele conferințelor internaționale.

(4) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.

(5) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la concursul de admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, conform prezentului regulament.

(6) Ordinea de clasificare rezultată în urma concursului de admitere va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasați candidați pentru fiecare program de studii universitare de masterat.

(7) În situația unor medii egale, departajarea se face după următoarele criterii, în ordine:

1 – media generală a anilor de studii universitare de licență;

2 – media de la Proba 1 de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență.

Punctajul specializării absolvite (Anexa 1)

 Punctajul specializării absolvite (Anexa 1)