Admitere la FEAA Timișoara

1 - 8 septembrie 2022

Noi căutăm studenți cu gânduri mari. Tu ce cauți?


Test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament

12 septembrie 2022

Vă rugăm să fiți prezenți la sala în care ați fost repartizat la ora 09.00, testul (proba de concurs) urmând să înceapă la ora 10.00. Accesul candidaților în sala de examen nu va fi permis cu mai puțin de 15 minute înainte de începerea derulării probei de admitere, urmând ca instructajul în sală să înceapă la 9.45. Vă rugăm să aveți asupra dumneavoastră actul de identitate.

Descarcă instrucțiunile aici: Instructiuni pdf | Instructiuni video

Locuri disponibile pentru sesiunea de admitere din septembrie 2022

Programare 
evaluare lingvistică

Doar pentru candidații înscriși la specializări cu predare în limbă străină

Cum devin student la FEAA?

ÎNSCRIEREA

Click pe butonul ”Depunere online a dosarului de admitere” apoi creează-ți cont pe platformă și înscrie-te în perioada  1- 8 septembrie 2022.

 

CERTIFICAREA CONFORM CU ORIGINALUL

ATENȚIE ESTE OBLIGATORIU SĂ CERTIFICAȚI DOCUMENTELE

După depunerea online a dosarului pe platforma de admitere, trebuie să faci certificarea documentelor conform cu originalul. Dacă nu vă certificați documente nu intrati în clasament.

 • La sediul Universității de Vest (Blvd. Vasile Pârvan nr.4) sau în centrele județene de admitere organizate de UVT până cel târziu 12 septembrie 2022
 • La sediul FEAA, sala P04 (Str. J.H.Pestalozzi nr.16)  6-9 septembrie 2022 (orele 9.00-14.00) | 12 septembrie 2022 (orele 9.00-16.00)
TESTUL DE ADMITERE
 • 10 septembrie 2022, ora 11:00 - test online competențe lingvistice (candidați specializări licență în limbi străine);
 • 12 septembrie 2022 - test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament

Găsești aici mai multe informații si model de test Model Test evaluare a abilităților lingvistice și de raționament

CONFIRMAREA LOCULUI

14 – 17 septembrie 2022, ora 12.00;

Calendar admitere 2022


 • 30 mai - 11 iulie
  01 - 08 septembrie

  Înscriere online pe platforma de admitere a UVT

 • 12 iulie, ora 20.00
  09 septembrie

  Afișarea listelor cu candidații înscriși

 • 13 iulie
  10 septembrie

  Test online competențe lingvistice candidaţi specializări limbi străine

  Informații test competență lingvistică

  Deţinerea unor diplome/certificate recunoscute internaţional, precum:
  CAE – Cambridge Certificate in Advanced English,
  IELTS – International English Language Testing System,
  TOEFL – Test of English as a Foreign Language
  DALF – Diplome Approfondi de la Langue Française
  Deutsches Sprachdiplom. Zweite Stufe
  Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1
  Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
  Test DaF
  telc Deutsch B2, telc Deutsch C1
  ÖSD Zertifikat B2, C1, C2
  echivalează cu susţinerea şi promovarea testului de competențe lingvistice pentru candidaţii înscriși la programe de studii în limbi străine. Candidaţii proveniţi din ţări cu limba oficială engleză, germană sau franceză sau cei care au urmat un liceu cu limba de predare engleză, germană sau franceză sunt consideraţi promovaţi la admitere pentru specializare în limba respectivă. Candidaţii declaraţi nepromovaţi rămân înscrişi pentru concursul de admitere la specializările în limba română.

 • 14–15 iulie
  12 septembrie

  Test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament
  Vezi aici exemple de test

 • 19 iulie, ora 16.00
  13 septembrie, ora 20.00

  Afișarea rezultatelor cu candidații admiși (clasamentul preliminar)

 • 19 iulie, ora 16.00 – 20 iulie ora 16.00

  13 septembrie ora 20.00 - 14 septembrie ora 20.00

  Depunerea contestațiilor (online la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 • 20 iulie, ora 22.00
  14 septembrie, ora 22.00

  Afișarea rezultatelor finale cu candidații admiși

 • 21 – 26 iulie, ora 14.00
  27 – 28 iulie
  14 – 17 septembrie, ora 12.00

  Înmatriculări online prima etapă
  Înmatriculări online a doua etapă
  Înmatriculări online sesiunea septembrie

 • 26 iulie, ora 21.00
  29 iulie, ora 14.00
  17 septembrie, ora 20.00

  Afișarea rezultatelor cu candidații înmatriculați în urma primei etape de confirmări
  Afișarea rezultatelor cu candidații înmatriculați
  în urma celei de-a doua etape de confirmări
  Afișarea rezultatelor finale cu candidații înmatriculați
  sesiunea septembrie

Documente înscriere


 1. Cartea de identitate sau paşaportul
 2. Certificatul de naştere
 3. Certificat de căsătoriedacă este cazul
 4. Diploma de bacalaureat sau alt act echivalent al acesteia; Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2021-2022 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2022, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 6. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii – dacă este cazul.

           

IMPORTANT:

Documentele candidaților necesare pentru procesul de admitere vor fi încărcate de către aceștia pe platforma de admitere până la termenul limită pentru înscriere.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în original sau în copie legalizată, până inclusiv în ziua susținerii probei de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini prevederile prezentului alineat nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Cum se calculează media de admitere?

(1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase) pentru locurile cu taxă, respectiv mai mică de 7 (șapte) pentru locurile finanțate de la bugetul de stat, cu condiția ca niciuna dintre notele obținute la probele de concurs să nu fie mai mică de 5,00 (cinci).

(2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:

MA = (0,3 x M1 + 0,7 x M2) + Bonus olimpiadă sau Bonus Concurs național FEAA ECONOMICA RIPENSIS

unde:

MA = media generală de admitere;

M1 = nota obținută la testul de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament;

M2 = media generală de bacalaureat.

Bonusul olimpiadă (1 punct) se acordă tuturor participanților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic organizate în clasele IX-XII, fără a se depăși MA = 10. Bonusul aferent concursului național de cunoștințe pentru elevi FEAA ECONOMICA RIPENSIS (1 punct) organizat de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor în anul 2022 se acordă participanților la orice secțiune a concursului care au obținut o notă mai mare sau egală cu 8(opt), fără a se depăși MA = 10. Se acordă un singur punct bonus la media de admitere (fără a depăși MA = 10), indiferent de numărul de participări ale candidaților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic și/sau la concursul național de cunoștințe pentru elevi FEAA ECONOMICA RIPENSIS.

(3) Departajarea în caz de egalitate se face după următoarele criterii, în ordine:

 1. nota M1;
 2. nota M2.

(4) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.

(5) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la concursul de admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, conform prezentului regulament.

(6) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare program de studii universitare de licență.

Unde și cum mă cazez?

Conform regulamentului de cazare în căminele UVT solicitarea locului de cazare se realizează prin bifarea acestei opțiuni pe fișa de înscriere online, la admitere.
Persoanele care solicită cazare și se încadrează în caz social trebuie să depună, odată cu dosarul de admitere, documentele justificative 

Căminele alocate studenților din anul 1 sunt C15 și C17.


Ești la un pas distanță de viitorul tău. Ce zici? Ne vedem la cursuri în toamnă!

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

Str. J.H.Pestalozzi nr. 16, 300115 Timișoara, România
Tel:+40 256 592 506
E-mail: feaa.decanat@e-uvt.ro

Copyright © 2016- Start FEAA.
Toate drepturile rezervate.
Web Developer: Romeo MARGEA
Webmaster: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.